ibTOON komt graag bij u op bezoek om via een orienterend gesprek snel inzicht te krijgen in de aard van de problematiek en wat ibTOON daarin kan betekenen.
 • Toon Lamers
 • email: ajlamers@ibtoon.nl klik hier
 • telefoon: 06-17686816
 • Dommelhoefstraat 74
 • 5613 EX Eindhoven
 • KVK nr: 08148394
Bij een positief vervolg wordt direct in een kort en bondig plan van aanpak vastgelegd:
 • opdrachtomschrijving
 • doelen
 • fasering
 • middelen
 • uitvoering
 • terugkoppeling
Neem voor meer informatie, een CV of een afspraak contact op.