ibTOON bedenkt en ontwerpt het prototype om uw productieproces / processtap te mechaniseren en automatiseren (portfolio: productielijn).

Hierbij wordt methodisch tewerk gegaan:

  • vastleggen eisen / beperkingen
  • genereren van deeloplossingen
  • testen van oplossingsprincipes middels experimenten (portfolio + filmpje: SPIN)
  • genereren van totaal concepten
  • CAD modellen maken plus werktekeningen
  • realisatie in samenwerking met een machinefabriek
  • implementatie in productie

Afbeelding ontwerpen en construeren