Afbeelding SPIN project controleerbare knikker

SPIN project, haalbaarheidsonderzoek
controleerbare knikker

Uit de samenwerking tussen een kunstenaar en de vakgroep technische mechanica van Universiteit Twente kwam de vraag naar voren of en hoe een tollende knikker controleerbaar gemaakt kan worden. Een snel draaiende knikker van boven af bekeken levert een bepaald beeld op, vergelijkbaar met een oog. Dit beeld verloopt zodra er rotatie van de knikker om nog een andere as plaats vind. Dit verlopende effect van het beeld (een steeds veranderend oog) is een uitgangspunt voor een kunstwerk waarin een geordende groep van deze draaiende (maar toch op hun positie blijvende) knikkers een choreografie uitvoeren die voortdurend verloopt van een synchroon regelmatig beeld naar chaos en weer terug. Om dit te bereiken moet deze specifiek te maken bewegingen te allen tijde zeer goed controleerbaar/bestuurbaar zijn.
Er is uitvoerig onderzocht hoe de gewenste beeldeffecten opgewekt kunnen worden, met behulp van magnetische velden is het mogelijk gebleken alle benodigde rotaties te bewerkstelligen en te sturen. Zie filmpje. Echter blijft de reproduceerbaarheid van de sturing parten spelen en is niet gegarandeerd, er is geen duidelijk causaal verband tussen stuurstroom en beeld. Mogelijke oorzaken liggen in stijfheid tussen aandrijving en beeld, onbalans van de knikker en wrijvingseffecten die de nauwkeurigheid nadelig beinvloeden.

Beter begrip van de fysische verschijnselen is benodigd om vat te kunnen krijgen op het proces. Conclusies uit dit onderzoek hebben daarmee inzicht gegeven in de haalbaarheidsvraag.