Afbeelding Structurering kwalificatiedocumenten stroom

Structurering kwalificatie-
documenten stroom

Ten behoeve van de kwalificatie van helikopter onderdelen moet er een grote verscheidenheid aan documenten en rapporten volgens een strikte standaard gegenereerd worden. Een deel van deze documenten is standaard. En een deel is herbruikbaar voor de kwalificatie van nieuwe gelijksoortige onderdelen. De vraag is om een gebruiksvriendelijk systeem te bedenken waarin snel en betrouwbaar de documenten met relevante informatie voor een kwalificatie verzameld kunnen worden.

Binnen de engineering is informatie verzameld over de documenten stroom in het kwalificatieproces. Dit middels gesprekken met de kwalificatie manager en een kwalificatie engineer. Daarnaast is de structuur van de verzameling kwalificatie documenten bestudeerd die opgeslagen zijn op een server. De verzamelde informatie is methodisch geanalyseerd en verwerkt tot oplossingsvoorstellen.

Het resultaat is een intranet pagina met daarin een schematische weergave van het proces waarin alle informatie bronnen onder handbereik zijn. Ook kan de pagina op dynamisch wijze gebruikt worden om de actuele status van verschillende lopende kwalificaties aan te geven.

Afbeelding Structurering kwalificatiedocumenten stroom