In een onderwijsproject georganiseerd door vakgroep werktuigbouwkundige automatisering van Universiteit Twente wordt jaarlijks door een aantal projectgroepen een mechatronisch volgsysteem ontworpen en gerealiseerd. Voor aanvang van het project is een mechatronisch probleem bedacht door de vakgroep met daarbij de beoogde specificaties, zoals volgfout bij een bepaald opzetprofiel of vereiste bandbreedte. De vraag is vervolgens of deze specificaties in de praktijk ook echt haalbaar zijn voor de projectgroepen.
Afbeelding SPIN project controleerbare knikker

Voor aanvang van het project is een testopstelling ontworpen en gerealiseerd. Met de kennis van een theoretische beschrijving van de opstelling en middels systeem identificatie technieken is een procesmodel verkregen van het significante gedrag. Op dit proces model is het ontwerp van de regelaar gebaseerd.

Het resultaat is dat het volgsysteem de fout beperkt binnen het mu bereik, gegeven het referentie profiel. Hiermee is aangetoond dat de beoogde specificaties haalbaar zijn. Zie het filmpje ter illustratie van een dergelijk volg systeem, dit is een systeem gerealiseerd door een van de project groepen. Het systeem moet op constante afstand gehouden worden ten opzichte van de gele rand, die de rand van een ronddraaiende schijf is geexciteerd door een (zichtbaar voorbijkomende) excentrische massa.